Warm en
betrokken

Samen groeien

Verwachtingsvol

Ruimte voor Talent

Ruimte
voor talent

Verbonden met elkaar

Verbonden met
elkaar

In de procedures rond de overstap naar het voortgezet onderwijs werken wij, net als alle andere scholen in onze regio met De Overstaproute van Koers VO. Deze overstaproute wordt ieder jaar geactualiseerd.

Aan het eind van groep 7 stelt onze adviescommissie voor ieder kind een pre-advies vast. Ook worden de leerlingen voor wie in het VO extra zorg of begeleiding nodig is al in kaart gebracht.

In de eerste periode van groep 8 worden de kinderen en hun ouders via mailings, een informatieavond en een aansluitende VO-markt nader geïnformeerd over de overstaproute en het vervolgonderwijs in de regio.

In februari stelt de adviescommissie van De Stelberg voor kinderen van de groepen 8 het definitieve schooladvies vast. De adviescommissie bestaat uit de leerkrachten van groep 8, de intern begeleider en de directie.

Een goede beschrijving van de algemene procedures rond de overstap naar het voortgezet onderwijs kunt u vinden op www.koers-vo.nl.