Warm en
betrokken

Samen groeien

Verwachtingsvol

Ruimte voor Talent

Ruimte
voor talent

Verbonden met elkaar

Verbonden met
elkaar

Kindcentrum De Stelberg is een plek voor onderwijs, vroeg- en voorschoolse educatie, kinderopvang en buitenschoolse opvang, speciaal voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Van 7 tot 7 opvang samen ontdekken, leren en beleven.

Samen met De Stelberg levert het Kindcentrum een bijdrage aan de totale ontwikkeling van kinderen, waarbij het kind centraal staat en er ruimte is voor ieder kind om zijn talententen te ontwikkelen.

Kindcentrum De Stelberg is een warme en veilige plek, waar kinderen, ouders en medewerkers zich welkom voelen. Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijke pedagogische visie en de vijf kernwaarden: Warm en betrokken, verwachtingsvol, ruimte voor talent, verbonden met elkaar en thematisch werken.

Ons Kindcentrum is vijf dagen in de week geopend van 7.00 tot 19.00 uur. Kinderen die opvang afnemen kunnen onder opvangtijd ontbijten, lunchen en dineren. Met als in de groepen 1/2 wordt ook in de kinder- en peuteropvang gewerkt met Puk & Ko. Dit zorgt voor een mooie doorgaande lijn voor kinderen die op vierjarige leeftijd doorstromen naar De Stelberg. Na schooltijd kunnen de kinderen onder andere deelnemen aan schaaklessen en/of een typecursus. De buitenschoolse opvang en Sport & Experience-locaties bieden wekelijks workshops aan zoals yoga, voetbal, muziek en kunst.