Warm en
betrokken

Samen groeien

Verwachtingsvol

Ruimte voor Talent

Ruimte
voor talent

Verbonden met elkaar

Verbonden met
elkaar

Het totaal aantal schooluren op basis van de acht schooljaren is op De Stelberg ruimschoots binnen de wettelijke criteria. De kinderen krijgen in de bovenbouw meer lesuren dan in de onderbouw, namelijk ruim 960 uur per jaar in de bovenbouw en ruim 920 uur per jaar in de onderbouw. In de acht basisschooljaren ontvangen de leerlingen dus gemiddeld 940 uur les per jaar.

Een aantal overuren zetten wij jaarlijks om in vrije dagen. De wet staat ons toe maximaal zeven vrije dagen in te roosteren, naast de reguliere vakantieregeling. Welke dagen dat per schooljaar zijn vindt u in de jaarkalender, deze vindt u onderaan de startpagina.

Overzicht rooster per leerjaar
in minuten per schoolweek
Gr. 1-2Gr. 3Gr. 4Gr. 5t/m 8
Godsdienstonderwijs en
sociale vaardigheden
70707070
Ontwikkelingsactiviteiten70
Taal (activiteiten)245540540510
Rekenen (activiteiten)90300300300
Wereldori├źntatie153030205
Kunstzinnige vorming105909090
Digitale geletterdheid
en techniek
202020
Bewegingsonderwijs incl. gym,
zwemmen, buitenspel kleuters
360150175155
Schrijfonderwijs1209030
Bevorderen gezond gedrag120120120120
Zelfstandig werken4512560
Totaal in uren1485148515601560