Warm en
betrokken

Samen groeien

Verwachtingsvol

Ruimte voor Talent

Ruimte
voor talent

Verbonden met elkaar

Verbonden met
elkaar

Wanneer een kind om welke reden dan ook de school niet kan bezoeken, verwachten wij dat de ouders dit ’s morgens voor schooltijd doorgeven aan de leerkracht via een absentiemelding in de Basisschool app (download de app op uw telefoon). Zo komt het rechtstreeks bij de leerkracht terecht. Hij of zij is dan direct op de hoogte en dit voorkomt dat wij u onnodig moeten bellen.

Wanneer een kind niet is afgemeld en toch afwezig is, wordt er contact opgenomen met de ouders. Wanneer een kind zonder geldige reden thuis gehouden wordt, zijn wij verplicht om de afdeling leerplicht van de gemeente Rotterdam op de hoogte te stellen.